Habarlar

Habarlar

 • Açmagyň netijeliligi: Nebit we gaz we magdançylyk pudagynda karbid sapak burunlarynyň ulanylmagy

  Açmagyň netijeliligi: Nebit we gaz we magdançylyk pudagynda karbid sapak burunlarynyň ulanylmagy

  Karbid sapaklary, nebit we gaz pudagynda we dag-magdan pudagynda alnyp barylýan işleri özgertýär.Volfram karbidinden ýasalan bu takyk hereketlendirijiler, möhüm programmalarda deňsiz-taýsyz çydamlylygy, netijeliligi we öndürijiligi hödürleýär....
  Koprak oka
 • Karbid ahyrky degirmeni saýlamak üçin giňişleýin gollanma

  Karbid ahyrky degirmeni saýlamak üçin giňişleýin gollanma

  Takyk işlemek barada aýdylanda, iň oňat netijelere ýetmek üçin dogry karbid ahyrky degirmeniň saýlanylmagy möhüm rol oýnaýar.Funksiýadan aýratynlyklara çenli karbid ahyrky degirmenleriniň dürli taraplaryna düşünmek ... üçin dogry guraly saýlamak üçin zerurdyr ...
  Koprak oka
 • Karbid aýlanýan Burrsyň materiallary we gurluşy

  Karbid aýlanýan Burrsyň materiallary we gurluşy

  Kedel Tools Hytaýda karbid önümlerini professional öndüriji.Öňdebaryjy enjamlar we birinji derejeli tehniki önümçilik topary bilen, CNC karbid goýmak, öwrüm goýmak, millin ... ýaly dürli şekilli, ululykdaky we markaly karbid önümlerini öndürýäris we satýarys.
  Koprak oka
 • “Kedel Tool” Hytaý CNC Machine Tool 2024 ýarmarkasyny üstünlikli tamamlady

  “Kedel Tool” Hytaý CNC Machine Tool 2024 ýarmarkasyny üstünlikli tamamlady

  Kedel Tools Hytaýda karbid önümlerini professional öndüriji.Öňdebaryjy enjamlar we birinji derejeli tehniki önümçilik topary bilen, CNC karbid goýmak, öwrüm goýmak, millin ... ýaly dürli şekilli, ululykdaky we markaly karbid önümlerini öndürýäris we satýarys.
  Koprak oka
 • Kedel gurallary 24-nji CIPPE-de ýokary derejeli karbid çözgütlerini görkezýär

  Kedel gurallary 24-nji CIPPE-de ýokary derejeli karbid çözgütlerini görkezýär

  “Kedel Tools” ýokary hilli karbid köýnek bölekleri, sementlenen karbid burunlary we sementlenen karbid örtükleri, karbid göteriji ýeňler, MWD bölekleri ýakynda Hytaýyň 24-nji Halkara Nebit we Nebit Himiýasynda möhüm bellik gazandy ...
  Koprak oka
 • Tunsgen karbid aýlaw faýllary: dürli meýdanlarda ulanylýan dürli görnüşler

  Tunsgen karbid aýlaw faýllary: dürli meýdanlarda ulanylýan dürli görnüşler

  Volfram karbid aýlaw faýllary, köp görnüşde bar bolan, mehaniki gaýtadan işlemekde, awtoulaglary bejermekde, howa giňişliginde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýan umumy metal gaýtadan işleýän guraldyr.Bu makala, dürli görnüşli garyndy aýlaw faýllarynyň goşundylary bilen tanyşdyrar ...
  Koprak oka
 • Volfram karbid tegelek pyçaklarynyň esasy önümçiligi

  Volfram karbid tegelek pyçaklarynyň esasy önümçiligi

  Volfram karbid tegelek pyçaklar kesmek we gaýtadan işlemek üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Adatça agaç, plastmassa, rezin we dokma önümleri ýaly dürli materiallary kesmekde we şekillendirmekde ulanylýar.Volfram karbid tegelek pyçaklar hem metalda ýygy-ýygydan ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Gaty karbid ahyrky degirmenleri we amaly önümleri öndürmek prosesi

  Gaty karbid ahyrky degirmenleri we amaly önümleri öndürmek prosesi

  Gaty karbid ahyrky fabrikleriniň we amaly önümleriň önümçiligi Gaty karbid ahyrky degirmenleri dürli pudaklarda degirmen işlerinde ulanylýan möhüm kesiş gurallarydyr.Bu makalada gaty uglerod öndürmek bilen baglanyşykly önümçilik ädimleriniň giňişleýin beýany ...
  Koprak oka
 • “Kedel Tool” Russiýanyň Moskwasyndaky “Neftegaz 2023” -e gatnaşýar

  “Kedel Tool” Russiýanyň Moskwasyndaky “Neftegaz 2023” -e gatnaşýar

  Kedel Tool, Neftegaz 2023-de Moskwada Russiýa gatnaşýar Gündogar Europeewropany öz içine alýan iň uly nebit-gaz sergisi hökmünde, dört ýyl ýok bolanymyzdan soň, ýene bir gezek Moskwa ýygnanýarys we saparyňyza tüýs ýürekden garaşýarys.
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan umumy bilim

  Poslamaýan polatdan umumy bilim

  Adaty poslamaýan polat bilimleri Polat, uglerodyň düzümi 0,02% bilen 2.11% aralygyndaky demir-uglerod erginleri üçin umumy termin.2.11% -den gowragy demirdir.Poladyň himiki düzümi dürli-dürli bolup biler.Diňe uglerody öz içine alýan pola uglerod polat ýa-da adaty polat diýilýär.Seltinde ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýylda bahar dynç alyşlary barada bildiriş

  2023-nji ýylda bahar dynç alyşlary barada bildiriş

  Gadyrly müşderiler : Hytaýyň Täze ýyly gelýär.2022-nji ýyl gaty kyn we kyn ýyl boldy.Bu ýyl ýokary temperatura we elektrik çäklendirmelerini, birnäçe gezek sessiz epidemiýalary başdan geçirdik, indi bolsa sowuk gyş.Bu gyş öňkülerden has ir we sowuk ýaly ...
  Koprak oka
 • Gaty garyndy önümçiligi

  Gaty garyndy önümçiligi

  Sementlenen karbid, tozan metallurgiýasy tarapyndan öndürilýän we ýokary aşaga garşylygy we belli bir berkligi bolan çydamly metal gaty birleşmeden we birleşdiriji metaldan ybarat gaty materialdyr.Ajaýyp öndürijiligi sebäpli sementli karbid kattide giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2