Volfram karbid ýeňleri

Volfram karbid ýeňleri

 • Ungöriteleşdirilen wolfram karbidi Bushing Shaft ýeňi

  Ungöriteleşdirilen wolfram karbidi Bushing Shaft ýeňi

  Sementlenen karbid örtükli ýeňler, sementli karbid tozy basmak we sintezlemek we takyk üwemek arkaly öndürilen ýokary aşaga garşylygy, ýokary güýji we poslama garşylygy bolan mehaniki bölekdir.Nebit tehnikasynda, kömür gazyp almakda, himiki möhürlemekde, nasos klapan öndürmekde we beýleki ýataklarda giňden ulanylýar.

 • Poslama garşylykly polat wolfram karbidiniň ýeňi

  Poslama garşylykly polat wolfram karbidiniň ýeňi

  Volfram karbid şkafynyň ýeň basyşyna garşylyk / merkezden gaçyryş nasosyny goramak üçin karbid otlamak üçin ýüz tutma: Suw nasoslarynda, nebit nasoslarynda we beýleki dürli nasoslarda giňden ulanylýar, esasanam ýokary basyş ýa-da poslama garşylyk nasoslary, akym çäklendirijileri, sero oturgyjy.

 • Poslama garşy volfram karbidi gaty YG1C sapakly buraw burawlary

  Poslama garşy volfram karbidi gaty YG1C sapakly buraw burawlary

  Sementlenen karbid ok ýeňi, esasan, ýokary tizlikli aýlanmagyň, gum kirpiniň aşgazanynyň we gazyň ýaramaz iş şertlerinde hereketlendiriji, sentrifuga, suwasty elektrik nasosynyň goraýjy we aýyryjy okunyň möhürlenmegi, möhürlenmegi we möhürlenmegi üçin ulanylar. slaýd rulon ýeňi, motor oky ýeňi, tekizleýji ýeňi, zyňmaga garşy ýeňi we möhür ok ýeňi ýaly nebit ýatagynda poslama.

 • Submersibe nebit ýatagy üçin sementlenen volfram karbid ýeňleri

  Submersibe nebit ýatagy üçin sementlenen volfram karbid ýeňleri

  Sementlenen karbid örtükli ýeňler, sementli karbid tozy basmak we sintezlemek we takyk üwemek arkaly öndürilen ýokary aşaga garşylygy, ýokary güýji we poslama garşylygy bolan mehaniki bölekdir.Nebit tehnikasynda, kömür gazyp almakda, himiki möhürlemekde, nasos klapan öndürmekde we beýleki ýataklarda giňden ulanylýar.

 • Volfram karbid okunyň ýeňleri

  Volfram karbid okunyň ýeňleri

  Sementlenen karbid ok ýeňi, esasan, aýlanýan goldaw, ýokary tizlikli aýlanmagyň, gum kirpiniň aşgazanynyň we gazyň poslamagynyň ýaramaz iş şertlerinde hereketlendiriji, sentrifuga, suwasty elektrik nasosynyň goragçysy we aýyryjy okunyň möhürlenmegi we möhürlenmegi üçin ulanylýar. nebit ýatagynda, slaýd rulman ýeňi, motor oky ýeňi, deňleşdiriji ýeň ýeňi, zyňmaga garşy ýeň we möhür ok ýeňi ýaly.