Volfram Karbid CNC goýýar

Volfram Karbid CNC goýýar

 • CNC torna maşyn sementlenen karbid kesmek guraly SNMG120404 Polatdan ýasalan önümler

  CNC torna maşyn sementlenen karbid kesmek guraly SNMG120404 Polatdan ýasalan önümler

  Kesel wolfram karbidiň ýiti kesişli indeksli goýulmalary, pes gödeklik bilen goýmak üçin peýdaly bolan işleýiş prosesiniň titremesini azaldyp biler.

  Optimallaşdyrylan çip döwüjiniň gurluşy, aňsat we çalt kesilmegine goşant goşup, kesiş işini we kesiş gözegçiligini gowulandyrýar.Aýratyn substratyň we örtügiň utgaşmasy, merkezi goýmalaryň we töweregindäki goýmalaryň dürli eşik nagyşlaryny gowy deňleşdirdi.

 • Polat ýarym gutarýan WNMG080404 Karbid öwrülişi indekslenip bolmaýan kesiş guralyny kesýär

  Polat ýarym gutarýan WNMG080404 Karbid öwrülişi indekslenip bolmaýan kesiş guralyny kesýär

  Polat ýarym gutarýan karbid CNC indekslenip bolmaýan kesiş guralyny kesýär , Biz karbid goýmalarynyň dürli derejelerini öndürýän hünärmen karbid üpjün edijisidiris.Highokary takyklyk we ygtybarlylyk bilen volfram karbid goýmalary dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

  Kesel wolfram karbidiň ýiti kesişli indeksli goýulmalary, pes gödeklik bilen goýmak üçin peýdaly bolan işleýiş prosesiniň titremesini azaldyp biler.

  Optimallaşdyrylan çip döwüjiniň gurluşy, aňsat we çalt kesilmegine goşant goşup, kesiş işini we kesiş gözegçiligini gowulandyrýar.Aýratyn substratyň we örtügiň utgaşmasy, merkezi goýmalaryň we töweregindäki goýmalaryň dürli eşik nagyşlaryny gowy deňleşdirdi.

 • Çalt kesmek VNMG1604 CNC Polatdan işlemek üçin daşarky öwrümli karbid goýulýar

  Çalt kesmek VNMG1604 CNC Polatdan işlemek üçin daşarky öwrümli karbid goýulýar

  Biz dürli derejeli karbid goýmalary öndürýän hünärmen karbid üpjün edijisidiris.Highokary takyklyk we ygtybarlylyk bilen volfram karbid goýmalary dürli pudaklarda giňden ulanylýar.

  Karbid goýmalary metal kesmek üçin.Sementlenen karbid beýleki materiallardan has gymmat we has döwük, döwmek we döwmek aňsat.Bu meseläniň çözgüdini tapmak üçin karbid kesmek uçy, adatça başga bir materialdan, adatça uglerod gural polatyndan ýasalan has uly gural üçin kiçijik goýma görnüşinde bolýar.Döwrebap ýüz fabrikleriniň köpüsinde karbid goýmalary, şeýle hem torna gurallary we ahyrky degirmenler ulanylýar.

 • Volfram karbidi CNC MGMN torna bölünişini we örtügi goýýar

  Volfram karbidi CNC MGMN torna bölünişini we örtügi goýýar

  MGMN volfram karbid kesiji CNC torna bölünişigi we poslamaýan polat üçin örtük goýmak

 • TNMG160408 MA Karbid torna öwrülişi Tnmg 160404 160408 160412

  TNMG160408 MA Karbid torna öwrülişi Tnmg 160404 160408 160412

  Karbid torna Tnmg 160404, cnc maşynlary üçin karbid goýýar, TNMG160408 karbid torna goýýar

  Mehaniki torna gaýtadan işlemekde sementlenen karbid CNC T seriýaly öwrümler ulanylýar.Olarda ýiti pyçak, çipiň döwülmegi, könelmegine garşylyk we çydamlylyk aýratynlyklary bar.Polat bölekleri, poslamaýan polat, çoýun, alýumin garyndysy we beýleki materiallary gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner.Pyçagy ýapmak aňsat däl we ömri uzak.