Volfram Karbid End Mill

Volfram Karbid End Mill

 • 1/2/3/4/6 Fleýtalar tekiz top burun burçy radiusy Alýumin karbid freze kesiji karbid ahyrky degirmeni

  1/2/3/4/6 Fleýtalar tekiz top burun burçy radiusy Alýumin karbid freze kesiji karbid ahyrky degirmeni

  Karbid ahyrky degirmenleri wolfram karbid tozy bilen öndürilýär, has oňat çydamlylygy we HSS ahyrky degirmenlerinden has uzak ömri bar. Olar metal kesmek, galyp ýasamak, awtoulag ätiýaçlyk şaýlary, howa giňişligi we ş.m.
  Karbid ahyrky degirmenleri tekiz ahyrky degirmenlerden, top burun degirmenlerinden, burç radiusynyň degirmenlerinden, alýumin zawod degirmenlerinden, ýekeje fleýta bitinden, mekgejöwen degirmenlerinden, gasynlanan degirmenlerden we beýleki görnüşlerden tapawutlanýar.

 • Sementlenen volfram karbidi indekslenip bolmaýan kesijiler 4 sany fleýta Hrc45 / Hrc55 / Hrc65 meýdany gaty gaty degirmen

  Sementlenen volfram karbidi indekslenip bolmaýan kesijiler 4 sany fleýta Hrc45 / Hrc55 / Hrc65 meýdany gaty gaty degirmen

  Karbid freze kesijileri esasan CNC işleýiş merkezlerinde, CNC oýma maşynlarynda we ýokary tizlikli maşynlarda ulanylýar.Şeýle hem käbir gaty we çylşyrymly ýylylygy bejermek materiallaryny gaýtadan işlemek üçin adaty freze maşynlaryna oturdylyp bilner.Kedel tarapyndan öndürilen 55 dereje 4 tüýdük wolfram polat tekiz degirmen kesiji, gaty berkligi, güýçli aşaga çydamlylygy we ýiti, könelişme we uzak ömri kesmek gurallary bilen üpjün edýär.

 • Gaty karbid tekiz / top burun ahyrky degirmen karbid freze kesiji

  Gaty karbid tekiz / top burun ahyrky degirmen karbid freze kesiji

  45 HRC-den 65 HRC ýa-da ondanam ýokary polat bilen işlemek üçin karbid ahyrky degirmenleri, ajaýyp kesiş öndürijiligi we uly iýmit tizligi girdejiňizi ýokarlandyryp we wagt tygşytlap biler.Bizde karbid öndürýän degirmenleriň uly ölçegleri bar we 24 sagadyň dowamynda haryt iberip bileris.

 • Alýumin 2F 3F 4F HRC45 HRC55 HRC65 üçin karbid ahyrky degirmeni

  Alýumin 2F 3F 4F HRC45 HRC55 HRC65 üçin karbid ahyrky degirmeni

  Alýumini CNC üwemek kyn bolup biler, sebäbi material tüýdüklere ýapyşyp biler we çipler gaplap biler.Alýumin üçin şu günki ýokary öndürijilikli degirmen bitleri, mümkin boldugyça iň ýokary metal aýyrmak derejesini almak üçin uly tüýdüklere eýe.Şeýle hem, olara güýç we durnuklylyk bermek üçin bitleriň daşarky diametrlerinde eksantrik üweýji bar.Alýumin zawod bölekleri inedördül ujunda, top ujunda, burç radiusynda we tegelek degirmen geometriýalarynda bar.Şeýle hem gaty karbidden ýa-da HSS-den ýasalan 2 we 3 sany fleýta dizaýny bar.ZrN ýokary öndürijilikli PVD örtügi elýeterli.

 • Gaty karbid Fresa göwher örtük CNC 4 fleýta meýdançasynyň ahyrky degirmenleri

  Gaty karbid Fresa göwher örtük CNC 4 fleýta meýdançasynyň ahyrky degirmenleri

  Karbid freze kesijileri esasan CNC işleýiş merkezlerinde, CNC oýma maşynlarynda we ýokary tizlikli maşynlarda ulanylýar.Şeýle hem käbir gaty we çylşyrymly ýylylygy bejermek materiallaryny gaýtadan işlemek üçin adaty freze maşynlaryna oturdylyp bilner.Kedel tarapyndan öndürilen 55 dereje 4 tüýdük wolfram polat tekiz degirmen kesiji, gaty berkligi, güýçli aşaga çydamlylygy we ýiti, könelişme we uzak ömri kesmek gurallary bilen üpjün edýär.