Kedel Tool, Hindistanyň Bangalor şäherinde geçirilen IMTEX2019 maşyn gurallary sergisine gatnaşdy

Kedel Tool, Hindistanyň Bangalor şäherinde geçirilen IMTEX2019 maşyn gurallary sergisine gatnaşdy (1)

24-nji ýanwardan başlapth-30-njy 2019-njy ýyl, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýada iň uly hünär gurallary sergilerinden biri bolan Hindistan Halkara Maşyn Gurallary Sergisi wada berlişi ýaly geldi.

Günorta-Gündogar Aziýa bazaryndaky iň uly we iň professional howa menzili sergisi hökmünde soňky 2015 IMTEX görlüp-eşidilmedik sergi effektini aldy, sergi meýdançasy 48000 inedördül metr bolan bu pudakda sergä gatnaşyjylar bilen deňeşdirilende 40% ýokarlandy. .Sammite 24 ýurtdan 1032 halkara kärhanasy gatnaşdy.

Bu sergide hytaý kärhanalary ajaýyp şöhle saçýar.Kedel gurallary esasan karbid ahyrky degirmenleri, CNC öwrüm gurallary we CNC freze kesijileri ýaly amatly önümleri görkezýär.Satuw işgärleriniň ýokary hilli önümleri we höwes bilen hyzmaty bilen köp sanly müşderiniň ünsüni özüne çekdi.Stend müşderiler bilen maslahatlaşmak üçin saklandy.Müşderiler pyçagyň maddy öndürijiligine, gaýtadan işleýiş derejesine we hyzmat möhletine düşündiler.Çuňňur aragatnaşykdan soň müşderiler uly gyzyklanma bildirdiler.

Kedel Tool, Hindistanyň Bangalor şäherinde geçirilen IMTEX2019 maşyn gurallary sergisine gatnaşdy (2)
Kedel Tool, Hindistanyň Bangalor şäherinde geçirilen IMTEX2019 maşyn gurallary sergisine gatnaşdy (3)

Iş wagty: 01-2019-njy fewral