Nebit we gaz pudagy

Nebit we gaz pudagy

Sementlenen karbid önümleri nebit we gaz pudagynda, esasan, ýokary güýji, könelmegine we poslama garşylygy sebäpli giňden ulanylyp bilner.Sementlenen karbid burunlary, sementlenen karbid suw deşik ýeňleri, sementlenen karbid dişleri, sementlenen karbid möhürleýji halkalary we Kedal tarapyndan öndürilen sementli karbid könelişen bölekleri nebit buraw enjamlarynda giňden ulanylýar, ýerli we daşary ýurtly müşderilere ýokary hilli önüm hyzmatlary berýär .Siziň soraglaryňyzy kabul edýäris.

karbid düwmeleri

karbid düwmeleri

Karbid burun

Karbid burun

Karbid porşeni

Karbid porşeni

Karbid plastinka

Karbid plastinka

Karbid möhür halkasy

Karbid möhür halkasy

Karbid ýeňi

Karbid ýeňi

Karbid ýeňleri

Karbid ýeňleri

Karbid klapan we oturgyç

Karbid klapan we oturgyç

karbid bölekleri

karbid bölekleri