Gaplamak we çaphana senagaty

Gaplamak we çaphana senagaty

Gasynlanan kagyz kesijiler, oýma pyçaklar, ownuk ýiti pyçaklar we sementlenen karbid materiallaryndan ýasalan pyçaklar gaplamak we çaphana pudagynda giňden ulanylýar.Sharpiti gyralary, taýak däl pyçaklary we uzak ömri bar.Içerki we daşary ýurtly müşderi dostunyň maslahatyna hoş geldiňiz!

Volfram karbid pyçaklary

Volfram karbid pyçaklary

kesilen pyçaklar

kesilen pyçaklar

tegelek polat pyçak

tegelek polat pyçak

plastmassa kesýän pyçak

plastmassa kesýän pyçak

gasynlanan pyçak

gasynlanan pyçak

ýylmaýjy tigirler

ýylmaýjy tigirler

karbid tegelek pyçak

karbid tegelek pyçak

film kesiş zolagy

film kesiş zolagy

Karbid tegelek pyçaklar

Karbid tegelek pyçaklar