Radiumyň ahyrky görnüşi bolan 6 mm şank diametri goşa kesilen agaç şekilli volfram rotary karbid burr

Sementlenen karbid aýlaw faýllary ölüleri gaýtadan işlemekde we öndürmekde giňden ulanylýar.Mehaniki bölekleri gysmak, tegeleklemek we kanallary gaýtadan işlemek, uçýan gyralary arassalamak, guýma we kebşirlemek, kebşirlemek we kebşirlemek, turbalary we hereketlendirijileri rahat işlemek ýaly.Volfram karbidiniň aýlanýan gabyklary metal we metal däl materiallary (süňk, jade, daş) oýmak sungaty we senetleri üçin hem ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kedel karbid gabyklarynyň tarapdarlary

1, heatylylyk bilen bejerilen gaty wolfram karbidi YG8-den, iş möhleti 8 esse dowam edýär HSS guralyna garanyňda çydamlylygy

2, örtükli ýylmaýjy enjamlar üçin “Kedel” kabidiniň kesiş bölekleri - “Rotary Die” ýylmaýjy enjamlaryň köpüsine laýyk gelýär

3, Çydamly: Gatylygy HRC70-e ýetip bilýän, ýiti we berk ýylylyk bilen işleýän wolfram karbidinden ýasaldy

4, Köpugurly: Metal işlemek, gural ýasamak, model in engineeringenerçiligi, agaç oýmak, şaý-sepler ýasamak, kebşirlemek, çaýkamak, guýmak, arassalamak, üwemek, silindrli kelläni daşamak we heýkeltaraşlyk üçin giňden ulanylýar

5, Maksat: skhli ussatlyk derejelerine laýyk gelýär: bu kebşirleri arassalaýan ýa-da metal bilen ýygy-ýygydan işleýän, düşünmek we ulanmak aňsat, ygtybarly we ygtybarly agaç ussalary we höwesjeňler üçin zerur toplumdyr.

6, Gorag: Howpsuzlygy saklamak we goramak üçin plastmassa gap bilen gaplanan

Önümiň beýany

Önümçilik Zawodyň lomaý bahasy, size OEM hyzmaty
Marka KEDEL
Kesijiniň şekili A / B / C / D / E / F / G / H / J / K / L / M / N görnüşi
Material 100% wolfram polat gaty karbid
Kelläniň diametri 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm
Şankyň diametri 1 / 2inch / 1/4inch / 1/8inch
HRA HRA 89-92.5 gatylygy
Erlikli Buraw, metal isleg, oýma, ýalpyldawuk
Custöriteleşdirilen OEM & ODM
KEDELTOOLS ýokary hilli karbid burunlaryny we iki metal çukur arralaryny öndürýär.KEDELTOOLS burslary, bütin ömründe gaty ýokary aksiýany aýyrmak ýerine ýetirýär we az wagtyň içinde ajaýyp netijeleri berýär.
Volfram karbidi konusly burçly burun aýlaw burlary
Metal agaç Gaty alýumin erginleri bürünç Beýleki reňkli metallar Gaty reňkli metal Poslamaýan polatdan (INOX) Gaty gaty
polatlar Polat, guýma polat 1200 N / mm2-den (38 HRC-den ýokary) gaty, ýylylyk bilen işleýän polatlar 1200-den gowrak gaty, ýylylyk bilen işleýän polatlar
N / mm2 (38 HRC-den ýokary) 700 N / mm² (> 220 HB) gaty, ýylylyk bilen işleýän polatlar çal / düwünli demir (GG / GJL, GGG / GJS) Döküm demir
Mis Softumşak reňkli demir Bürünç gaty reňkli demir Gara guýma demir (GTS, GJMB) Dökülen demir polat polat, çoýun polat
1200 N / mm² (<38 HRC) polat 700 N / mm² (<220 HB) polat 54 HRC-den ýokary polat polat materiallary
Dişlenen çoýun Titan Titan erginleri Ak reňkli demir (GTW, GJMW) Gural polat sink
Kesiji nagyş:
* DX: Iki gezek kesmek
* C: Gödek kesmek
* M: Standardeke-täk kesiş
* W: Alýumin kesmek
* F: ineke-täk kesiş
* Z: leeke kesmek
* MX: Standart haç dişli kesmek
* ZX: Haç kesmek
* L: Almaz kesildi
* SX: Polat faýly kesmek
* FX: Dişleriň kesilmegi
* CX: Gödek kesiş
* WX: Alýumin kesilen kesiş
* Başgalar bilen habarlaşyň
Spesifikasiýa:
* HRA: ≥ 85
* Teklip edilýän RPM: 25000-50000, Maks RPM 70000
* Paket: Aýry-aýry gaplanan we özleşdirilip bilner
* Tehnologiýa: 100% tekiz kümüş kebşirleme wolfram karbid gabyklary
Aýratynlyklary:
* Her dürli metal (gatylaşdyrylan polatdan başga) we metal däl gaýtadan işlemek üçin ulanylýar
* Productionokary önümçilik netijeliligi, ulanmak üçin amatly zähmet güýjüni peseldip biler.
* Pnewmatik ýa-da elektrik gurallarynda giňden ulanylýar.

Karbid Rotary Burr

A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, S, X we W görnüşleri

Material: volfram polat

Jemi uzynlygy: 50mm - 81mm

Gämi uzynlygy: 37mm - 65mm

Çeňňegiň diametri: 3 - 6mm

Kelläniň ýylmaýjy diametri: 3 - 16mm

Arza

Çoýun, çoýun polat, uglerod polat, lehim polat, poslamaýan polat, mis, alýumin we beýleki metallar, mermer, jade, süňk we beýleki metal däl gaýtadan işlenip bilner.HRA85 çenli gatylygy gaýtadan işlemek.

Üstünlik

1. 10 ýyllyk hünär tejribesi.

2. 100% täze material.

3. Has çydamly boluň.

4. OEM we ODM hyzmaty.

5. paymenthli töleg şertleri goldanýar.

6. Çalt eltmegiň wagty we amatly ulag

Haryt maglumatlary

Karbid burr 01
karbid 02
karbid 03
karbid 04

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň