10 sany kompýuter 1/4 ″ 6mm goşa kesilen metal gural bölekleri, volfram karbidi Rotary burunlary kesmek üçin agaç oýmak

“Kedal Tools” köp ýyl bäri sementlenen karbid aýlaw faýllaryny öndürmäge ygrarly.Müşderilere köp funksiýaly ýalpyldawuklygy ýeňilleşdirmek üçin ýöriteleşdirilen toplumlary hödürledik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Karbid aýlaw faýly, esasan, dürli görnüşli metal galyndylary, her dürli metal we metal däl senet heýkeltaraşlaryny gaýtadan işlemekde, guýma arassalamak, ýasamak, fleş böleklerini kebşirlemek, guýma maşyn zawody, gämi abatlaýyş kärhanasy, awtoulag zawody ýaly ulanylýar , tegelek we çukurlary gaýtadan işlemegiň her dürli mehaniki bölekleri, arassa turba, içki deşikiň üstündäki bezeg enjamlary, maşyn zawody, ussahana we ş.m.

1. Çoýun demir, guýma polat, uglerod polat, lehim polat, poslamaýan polat, mis, alýumin we mermer, jade we süňk ýaly beýleki metallary gaýtadan işläp biler. Gaýtadan işlemegiň gatylygy 85 HRA-dan uly bolup biler.

2. Esasan ownuk üweýji tigirini tutawaç bilen çalşyň we tozan hapalanmaz.

3. Önümçilik ýokary. Bu amal el bilen işleýän faýldan onlarça esse täsirli, kiçijik ýylmaýjy tigirden on esse köp.

4. qualityokary hilli we arassa gutarnykly. Highokary takyk galyndy boşlugyny her dürli işläp bilersiňiz.

5. Uzak ömri ulanyň. Speedokary tizlikli polat guraldan on esse çydamly, kiçi üweýji tigirden 200 esse köp.

6. Toplumlaýyn gaýtadan işlemek çykdajylary onlarça esse azaldylyp bilner.

Önümiň beýany

Haryt ady 10pc 1/4 "6mm goşa kesilen metal gural bölekleri, wolfram karbidi Rotary burunlary agaç kesmek üçin üýşmek üçin toplumlar
Marka ady KEDEL Gurallary
Çig mal Arassa volfram karbidi
Bukja Plastik guty
Şankyň diametri 1/4 “dýuým / 6mm Kesiji nagyş Iki gezek kesmek
Şankyň uzynlygy 1-3 / 4 ”dýuým Tizlik 15000-45000Turn / min
Şahadatnama ISO9001: 2008
Baha YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C ...
Her Burryň ululygy 1X (A-1 Silindr görnüşi 1/4 "x 5/8" -1/4 "Şank)
1X (A-3 Silindr şekilli 3/8 "x 3/4" -1/4 "Şank)
1X (C-3 Silindr radiusy 3/8 "x 3/4" -1/4 "çeňňek end
1X (C-1 Silindr radiusy 1/4 "x 5/8" -1/4 "çeňňek)
1X (D-2 Top görnüşi5 / 16 "X1 / 4" -1/4 "çeňňek)
1X (F-3 Agaç şekilli radiusy 3/8 "x 3/4" -1/4 "çeňňek)
1X (L-1 Taper şekil-radiusy 1/4 "X5 / 8" -1/16 "-1/4" çeňňek burr)
1X (L-3 Taper şekil-radiusy 3/8 "X1" -1/16 "-1/4" çeňňek burr)
1X (E-3 Oval şekilli3 / 8 "X5 / 8" -1/4 "çeňňek burr)
1X (H-1 Alaw görnüşi1 / 4 "X5 / 8" -1/4 "çeňňek burr)

Prouct Ekrany

önümiň paýlanyşy 01
Önümiň paýy 2
önümiň paýlanyşy 04
Önümiň görkezilmegi 3

RMP gollanmasy

RMP

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň