Rotary Karbid Burrs toplumy

Kedel, işiňizde amatly bolmagy üçin satmaga taýyn karbid garyndysyny hödürleýär.Mysallary saýlamakdan, belliklemekden, guralda öz markaňyzy lazer bilen bellemekden başlap, müşderilerimiz çykdajylary tygşytlamakdan, haryt dolanyşygyny ýokarlandyrmakdan we marka habardarlygyny ýokarlandyrmakdan peýdalanýarlar. Elbetde, alanyňyzdan soň öz markaňyzy bellemek hem bir mümkinçilikdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

KEDEL TOOL karbid burr toplumynyň görnüşi

1/4 ″ ýa-da 6mm çeňňek karbid burlary üçin degişlilikde 5, 8 ýa-da 10 burr üçin 3 görnüşli toplum berýäris.Kazyýetiň reňkini düzmek mümkin.Maslahat berlen burr bit saýlamalarymyzy ulanyp bilersiňiz ýa-da özbaşdak gurup bilersiňiz.

1/8 ”(3mm) çyzykly aýlaw burunlary üçin degişlilikde 20 ýa-da 40 burr üçin 2 görnüşli toplum berýäris.Maslahat berlen burr bit saýlamalarymyzy ulanyp bilersiňiz ýa-da özbaşdak gurup bilersiňiz.

Üstünligimiz

100% gyz WC poroşokyndan ýasalan

Diňe ýokary hilli çig mal ulanyň (wolfram karbid tozy we poslamaýan polatdan ýasalan gap)

CNC kebşirleýiş tehnologiýasy, taryhda hiç haçan daşdan aýrylmaýar

Kebşirlemekden, üwemekden, ýuwmakdan we arassalamakdan doly CNC önümçilik liniýalary bilen öndürilen yzygiderli hil we önüm netijeliligini üpjün edýär

Mugt nusga bar

Elýeterli şekil

ähli görnüşleri

Silindr meýilnamasynyň soňuny şekillendiriň

B şekilli silindr görnüşi

Şekil C silindr görnüşli burun

D şekilli top şekili

E şekilli şekil

Şekil F agaç radiusynyň soňy

G nokat agajynyň şekili

Şekil H alaw şekili

J görnüşi 60 dereje hasaplaýjy

K görnüşi 90 dereje hasaplaýjy

Şekil L konusynyň radiusy

Şekil M konusly şekilli şekil

N şekilli ters konus

Umumy ululyklar

Karz bermek

Kontur

Oýmak

Çamfering

Gyrasy tegelek

Kebşirlemek

Döküm materiallary aýyrmak

Iş bölegi geometriýanyň üýtgemegi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň